سفارش تبلیغ
صبا ویژن

Sbartk

نظر

فاضلاب به وسیله مراکز مسکونی، صنعتی، تجاری و اداری تولید می شود. منشا فاضلاب خانگی توالت، حمام، آشپزخانه و روشویی است. در بیشتر موارد فاضلاب شامل فاضلاب مراکز صنعتی و تجاری نیزمی شود. جداسازی پساب خانگی به آب خاکستری و آب سیاه در جوامع پیشرفته رو به افزایش است.

تصفیه فاضلاب فرایند زدودن آلاینده ها از پساب، به ویژه فاضلاب خانگی است که شامل فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای زدودن این آلاینده ها و تامین فاضلاب تصفیه شده که برای محیط زیست بی خطراست، می باشد.

 

تصفیه فاضلاب چیست؟

تصفیه فاضلاب ، آب یک منبع تجدید پذیر است. تمام مراحل تصفیه آب شامل حذف مواد جامد، باکتری ها، جلبک ها، گیاهان، ترکیبات غیر آلی و ترکیبات آلی می باشد. حذف مواد جامد معمولا توسط عملیات فیلتراسیون و رسوب دهی انجام می شود. هضم باکتریایی یک فرایند مهم برای حذف آلاینده های مضر است. عملیات تبدیل آب استفاده شده به صورتی که برای محیط زیست قابل پذیرش بوده و یا حتی قابل آشامیدن نیز باشد، تصفیه فاضلاب نامیده می شود.

فاضلاب از طریق منابع مختلف شهری، تجاری، صنعتی، کشاورزی تولید می شود و اثرات مخربی بر محیط زیست وسلامت انسان و سایر جانداران دارد. هدف از تصفیه فاضلاب کاهش آلاینده ها به سطوح قابل قبول است تا آب را بتوان به محیط زیست بازگشت داد. فاضلاب پر از آلاینده ها از جمله باکتری ها، مواد شیمیایی و سایر سموم است.

دو روش برای تصفیه فاضلاب وجود دارد، یکی از آن ها تصفیه شیمیایی یا فیزیکی و دیگری تصفیه بیولوژیکی فاضلاب است. در روش تصفیه فاضلاب بیولوژیکی از مواد بیولوژیکی و باکتری ها برای از بین بردن مواد زائد فاضلابی استفاده می کنند. در روش تصفیه فاضلاب فیزیکی از واکنش گرهای شیمیایی و فرایندهای فیزیکی استفاده می شود. سیستم های تصفیه بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب خانه ها و محل های تجاری ایده ال است.

روش های تصفیه فاضلاب بیشتر برای تصفیه فاضلاب صنایع، کارخانه ها و شرکت های تولیدی استفاده می شود. به این دلیل که بیشترین میزان فاضلاب این صنایع شامل مواد شیمیایی و سایر سموم است که می تواند تا حد زیادی به محیط زیست آسیب برساند.

 

فرایندهای شیمیایی تصفیه فاضلاب

در برخی از موارد جهت حذف مواد آلاینده درفاضلاب لازم است که از یک فرایند شیمیایی استفاده شود. از این رو به روش هایی که در آن ها از فرایند های شیمیای جهت تصفیه به کار برده می شود، روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب می گویند. چنین روش هایی گاه به صورت مستقیم و گاه به صورت غیرمستقیم سبب جدا سازی مواد آلاینده از فاضلاب می گردند. تنظیم PH، انعقاد و لخته سازی، ترکیب شیمیایی و اکسیداسیون نمونه هایی از روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب می باشند.

 

نتیجه گیری:

به طور کلی، فاضلاب از طریق منابع شهری، صنعتی، کشاورزی، تجاری تولید می شود که اثرات مخربی بر روی محیط زیست بر جای می گذارد و سلامتی انسان و سایر جانداران را به خطر می اندازد. فرایند زدودن آلاینده های طبیعی و شیمیایی از آب به صورتی که برای محیط زیست قابل پذیرش باشد تصفیه فاضلاب می گویند. تصفیه فاضلاب به دو صورت انجام می گیرد، تصفیه شیمیایی یا فیزیکی و دیگری تصفیه بیولوژیکی فاضلاب. فرایند شیمیایی تصفیه فاضلاب برای جدا سازی آلاینده ها از فاضلاب از دو روش تنظیم ph ، انعقاد و لخته سازی استفاده می کنند.